باشگاه کوهنوردی داها

آیا ورزش کوهپیمایی به تنهایی کافی است

1394/06/23
 آیا ورزش کوهپیمایی به تنهایی کافی است

بهترین زمان در طول روز برای تمرین و فعالیت ورزشی به طور گسترده ای به فرد هدف و نوع تمریناتی که انجام می دهد بستگی دارد. نتیجه برخی از مطالعات بیان گر آن است که قدرت بدنی در صبح در سطح پایینی است . وبه تدریج بالا می رود تا در اوایل عصر به بالاترین حد خود می رسد اما برخی از فعالیت های ورزشی نیز هستند که این قاعده شامل آنها نمی شود به عنوان مثال فعالیتهای ورزشی که که در طول تمرین از شدت پایینی برخوردار هستند مثل پیاده روی کوهپیمایی آرام و دوچرخه سواری چندان تاثیر اهمیت زمان اجرای آن قرار نمی گیرند. بهترین زمان منحصر به فردی که برای همه مورد استفاده باشد وجود ندارد . باید زمانی از روز را انتخاب کنید که بتوانید مرتب در آن ورزش کنید و زمانی باشد که شما را در استمرار به ورزش ترغیب کند پس این زمان را کشف و انتخاب کنید.

 در مورد مدت لازم جهت فعالیت های ورزشی سازمان جهانی سلامت (world health organization)

اعلام کرد که سه ساعت ورزش معمول و منظم هفتگی برای بزرگسالان ضروری و اجتناب ناپذیر است همچنین متخصصان قلب و عروق نیز معتقدند که انجام یک ورزش منظم هفتگی در کاستن از میزان ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مفید و موپر است .

به گذارش خبر گزاری رویترز طبق تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه شیکاگو حداقل دو ساعت انجام تمرینات ورزشی در هفته می تواند از خطر ابتلا به بیماریهای قلبی را بیش از 50 درصد کاهش دهد . همچنین محققان دانشگاه کوین نورنتو در یافتند افرادی که یک یا دوروز در هفته به مدتحداقل 150 دقیقه ورزش می کنند به میزان افرادی که در طول هفته ورزش می کنند سالم هستند . انجام متوسط فعالیتهای منظم جسمی در یک یا چند روز از هفته بایستس به میزان سه ساعت باشد اما زمانخاصی در این مورد توصیه نشده است . به عنوان مثال سلامتی فردی که به مدن حداقل 150 دقیقه در روز های آخر هفته انجام می دهد با فردی که روزانه 25 دقیه ورزش می کند  برابر است . این تحقیقات بیان گر آن است که خطر گسترش بیماری در افرادی که بیشتر اوقات و به طور منظم ورزش می کنند بیشتر است

کوهپیمایی و کوهنوردی ورزشی هوازی است و افزایش استقامت قلبی تنفسی را به دنبال دارد.

فعالیتهای با شدت متوسط و نسبتا" طولانی که عضلات بزرگ بدن را فعال می کند و عمده انرژی مرد نیاز برای اجرای آن از طریق دسنگاه هوازی تامین می شود فعالیت هوازی است . یکی از اصول اساسی تمرینهای هوازی مداومت آن است زیرا آمادگی به دست آمده از طریق تمرین های هوازی ذخیره نمی شود  و آثار آن با کنار گذاشتن فعالیتها یه سرعت از بین خواهد رف بنابراین انجام ورزش کوهپیمایی به طور منظم و حداقل سه ساعت در پایان هر هفته می تواند برای سلامتی بسیار سودمند و موثر باشد.