باشگاه کوهنوردی داها

قلاب کردن در یخنوردی ‏HOOKING

1394/06/24
قلاب کردن در یخنوردی ‏HOOKING

قلاب کردن ‏HOOKING
کاربری تبر یخ تنها کوبیده شدن بر روی سطح یخ نیست با کمی دقت و ممارست می توان از آن برای صعود از ظریف ‏ترین عوارض سنگی بهره گرفت . یکی از کاربرد های جالب تبر یخ امکان قلاب کردن آن در سوراخ های سنگ است . ‏همانطور که در تصاویر می بینید. می توان با استفاده از خاصیت اهرم سر تبر را در زوایای مختلف سنگ قرار دادو برای ‏صعود از آن استفاده کرد. در حقییت از خاصیت کشش و فشار بهره برد.‏
دامنه این استفاده به خلاقیت شما و توانای خلق موقعیت های جدید بر می گردد..‏
از قابلیت قلاب کردن تیغه تبر بخصوص در اجرای تکنیک یانبرو که در ایران به ‏‎4 ‎‏ ( بعلت شباهت بدن به عدد 4 انگلیسی ‏‏) معروف است می توان بهره گرفت . ‏
در این حرکت اگر تبر به خوبی قلاب شده باشد بخوبی می تواند بسان یک تکیه گاه مناسب برای تحمل وزن بدن از آن ‏استفاده نمود.‏
قلاب کردن تبر در بخش های سنگ نیز امکان یجاد موقعیت استراحت برای صعود کننده را نیز فراهم می آورد . فقط باید ‏توجه داشت به محض برداشته شدن وزن از روی تیر حالت استقرار از بین می رود. پس بخوبی وزنتان را بر روی تبر ‏بیاندازید. و مطمئن باشد تبر نمی شکند!!‏‎ ‎نکته مهم در این کار این است که سنگی که می خواهیم این تکنیک را بر ‏روی آن پیاده کنیم به حد کافی مستحکم باشد چون فشار اهرم کردن تبر که دقیقا مانند دیلم عمل می کند می تواند ‏سنگ های سست را براحتی بشکند.‏