باشگاه کوهنوردی داها

معرفی کتاب / دنیای عمودی من

1394/06/28
معرفی کتاب / دنیای عمودی من

« دنیای عمودی من » کتابی سراسر عشق به کوه  و هیجان در آن، و اطلاعات مهم و مفید، و نکته هایی از کوهنوردی می باشد که  رنگی آموزشی دارد. این کتاب  بخش مهمی از خاطرات جرزی کوکوشکا (jerzy kukuczka) یکی از مشهورترین همالیانوردان جهان در آن چاپ گشته. در این کتاب شما در دنیای هشت هزار متریها قرار می گیرید و عشق به صعود را تجربه می کنید.

قطعه ای از متن کتاب:

به صخره ای دست زدم و دستم را بالا کشیدم و متوجه شدم نه تنها میتوانم خودم را نگه دارم بلکه می توانم از آن بالاهم بروم! به این ترتیب دنیای عمودی خود را کشف کردم!
وی در مقدمه این کتاب نوشته:«خودم را با این اندیشه تسکین دادم که فهمیده بودم هیمالیا متعلق به افراد عادی است. و روزی باز خواهم گشت. باید باز گردم و باز گشتم و این کتاب را نوشتم. در این کتاب جوابی برای سؤال های بی‌ پایان در مورد علت اجرای برنامه‌های بزرگ به قلل مرتفع و به هیمالیا پیدا نمی‌شود. هیچ گاه لزوم پیدا کردن پاسخ را احساس نکردم. به کوهستان ها رفتم و آنها را صعود کردم. فقط همین.» …

سابقۀ کوکوچکا نشان می دهد که چرا بسیاری او را یکی از بهترین کوه نوردان تاریخ  می دانند. او تمام ۱۴ قلۀ هشت هزار متری را در هشت سال صعود کرد، که  زمانی کوتاه تر از هر کوه نورد قبل از او می باشد. در این روند، کوکوشکا ده مسیر جدید را گشود و چهار قله را در زمستان صعود کرد. او یکی از افراد گروه نخبه کوه نوردان هیمالیای لهستان بود که در صعود های زمستانی تخصص داشتند.

۱-      ۱۹۷۹- لوتسه – مسیر عادی

۲-      ۱۹۸۰ اورست – مسیر جدید

۳-      ۱۹۸۱ –ماکالو – مسیر جدید ، انفرادی

۴-      ۱۹۸۲ – برود پیک – مسیر جدید ، سبک آلپی

۵-      ۱۹۸۳ – گاشربروم ۲ – مسیر جدید ، سبک آلپی

۶-      ۱۹۸۳ – گاشربروم ۱ – مسیر جدید ، سبک آلپی

۷-      ۱۹۸۴ – برود پیک – مسیر جدید ، سبک آلپی

۸-      ۱۹۸۵ – دائولاگیری – اولین صعود زمستانی

۹-      ۱۹۸۵ – چو اویو – اولین صعود زمستانی ، مسیر جدید

۱۰-    ۱۹۸۵ – نانگاپاربات – مسیر جدید

۱۱-     ۱۹۸۶ – کانچن جونکا – اولین صعود زمستانی

۱۲-     ۱۹۸۶ – کی دو – مسیر جدید ، سبک آلپی

۱۳-    ۱۹۸۶ – ماناسلو – مسیر جدید ، سبک آلپی

۱۴-    ۱۹۸۷ – آناپورنا ۱ – اولین صعود زمستانی

۱۵-    ۱۹۸۷ – شیشلپانگما – مسیر جدید ، سبک آلپی

جرزی کوکوشکا در ۲۴ اکتبر ۱۹۸۹ در حال تلاش برای صعود به سبک آلپی جبهه صعود نشده جنوبی لوتسه در نپال،  در ارتفاع حدود ۸۲۰۰ متر در اثر پارگی طناب جان خود را از دست داد…