تستی

اعضا هیات مدیره

آقای هادی ابراهیمیان
رئیس هیات مدیره

موسس و مدیر عامل باشگاه

سرکار خانم الهه توکلی
نایب رئیس هیات مدیره

مهندس عمران , مدیرعامل شرکت دیرند سازان پارسه , عضو کمیته ورزش کانون مهندسین ساری

آقای حمید کاکویی
عضو هیات مدیره  ، مسئول امور مالی

فوق لیسانس مدیریت دولتی ، کارمند اداره فنی و حرفه ای ساری

آقای علی امانی
عضو هیات مدیره   ،   مسئول تشکیلات

فوق لیسانس صنایع چوب , گوینده واحد خبر صدا و سیما , کارمند موسسه مالی و اعتباری محمد رسول الله (ص)

آقای بهمن نادری
دبیر هیات مدیره و مسئول صندوق قرض الحسنه

معاونت جهاد کشاورزی منطقه هولار