آیین نامه ها و قوانین

آئين نامه داخلی باشگاه کوهنوردی داها

الف ) سالن سنگ نوردی و سایت تمرینات فنی

 

1- کلیه متقاضیان باید فرم درخواست ثبت نام و پذیرش را تکمیل نموده و باسایر مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و صدور کارت به مدیریت باشگاه تحویل نمایند .( در این فرم مشخصات کامل و نشانی محل سکونت ، سوابق بیماریها و ...درج می گردد.)

2- ثبت نام افراد زیر 18 سال منوط به ارائه رضایت نامه ولی نامبرده خواهد بود.

3- لازم است هر کدام از متقاضیان آئین نامه حاضر را دقیقاً مطالعه نموده و ذیل فرم درخواست خود کتباً اعلام دارد که آئین نامه داخلی را خوانده و مفاد آن را رعایت خواهد نمود.

4- با توجه به بخشنامه صادره از سوی سازمان محترم تربیت بدنی، بیمه ورزشی اعضاء الزامی می باشد.

6- متقاضی می بایست از سلامت کامل برخوردار بوده و در صورت لزوم گواهی پزشکی حاکی از سلامتی ارائه دهد.

7- به منظور تامین هزینه های جاری و پرداخت حقوق کارکنان شهریه از هنرجویان دریافت می گردد. لازم است شرکت کنندگان شهریه تعیین شده مکان را راس موعد معین پرداخت نمایند.

8- پس از پذیرش متقاضی برای اعضاء کارت شناسایی عکس دار صادر خواهد شد که متقاضی هنگام ورود به مکان ورزشی موظف به ارائه آن می باشد، مدت اعتبار کارت در آن مشخص می گردد.

9- برنامه آموزش و تمرین اعضاء توسط مربی یا ارشد کلاس تعیین خواهد شد مراجعه اعضا به مکان ورزشی و استفاده از امکانات مربوطه یا شرکت در کلاس های دیگر جز با موافقت مدیر ممنوع می باشد.

10- استفاده از لباس  و تجهیزات مناسب ،کافی و مرتبط که دارای استانداردهای لازم باشند در هنگام تمرین برای کلیه اعضاء الزامی می باشد.

11- مسئولیت اداره کلاس یا سالن تمرین بر عهده مربی و یا ارشد تعیین شده از سوی وی یا کادر مدیریت ، میباشد می باشد.

12- از ورود  افراد فاقد کارت عضویت یا افراد مشکوک و معتاد و نیز اشخاصی که دارای سوء پیشنه باشند به داخل مکان جلوگیری نماید.

13- هر یک از اعضا که به تشخیص مربی یا مدیریت باشگاه مخل در آسایش و نظم عمومی باشگاه باشند از باشگاه اخراج و از ورود آنان جلوگیری میشود .

14- همراهان اعضاء ملزم می باشند که در مواقع مراجعه به مکان کلیه مقررات داخلی و شئونات اسلامی را رعایت نمایند.

15-  اعضای مکان موظف می باند در هنگام ورود تا وقت خروج تمامی مقررات داخلی مکان و بالاخص موارد قید شده در این آئین نامه را رعایت نماید.

16- در صورت خسارت توسط هر یک از بازیکنان به تجهیزات تحویلی، خسارت مورد نظر توسط مدیر باشگاه تعیین و از بازیکن مورد نظر مسترد خواهد گردید.

17- رعایت دستورات مدیر مسئول و مربیان در محیط ورزشی برای اعضای مکان الزامی است برای اعضاء این تفاهم به عمل می آید که رعایت اصول و ضوابط و احترام مربیان قسمی از برنامه آموز بوده و موجب تقویت روحیه ورزشکاری در آنان خواهد شد.

18- کشیدن سیگار، شوخی بی مورد و نابجا، ایجاد هیاهو و هر اقدامی که مخل نظم و نمایانگر
بی انضباطی است اکیداً ممنوع می باشد.

19- اعضای باشگاه موظفند اصول ایمنی را در مورد خود و دیگران رعایت نمایند. در هر حال  در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به آسیب بدنی یا آسیب به تجهیزات فرد گردد باشگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

20- رعایت نظافت و بهداشت عمومی در محوطه و سالن تمرین و همچنین رعایت بهداشت فردی برای اعضاء الزامی است.

21- در صورت تخلف شرکت کنندگان از موارد ذکر شده در آئین نامه که منجر به بروز حادثه ای برای خود یا دیگران شود مسئولیتی متوجه مکان ورزشی نخواهد بود.

ب ) شرکت در برنامه های باشگاه

 

1- احترام و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامیست. همه اعضای باشگاه ملزم به رعایت شئونات اسلامی و مسائل عرف جامعه ، احترام به پیشکسوتان ، عقاید و نظرات یکدیگر در برنامه ها و جلسات باشگاه هستند

2-هر گونه گفتگوی سياسي در گروه ممنوع است

3- کشیدن سیگار، شوخی بی مورد و نابجا، ایجاد هیاهو و هر اقدامی که مخل نظم و نمایانگر بی انضباطی است اکیداً ممنوع می باشد.

4- رعایت نظافت و بهداشت فردی و عمومی در برنامه ها برای اعضاء الزامی است.

5-. بالاترين مقام در هر برنامه، سرپرست آن برنامه میباشد كه كلیه فعالیتهاي گروه با مسئولیت و نظارت ايشان انجام ميشود سرپرستان برنامه های تقویم ورزشی توسط کمیته فنی و با تایید هیئت مدیره باشگاه انتخاب گردیده و مسئولیت برنامه ها را بر عهده خواهند داشت. همچنین ممکن است در کنار ایشان یک عضو بعنوان کمک سرپرست بارویکرد پشتیبانی یا انتقال تجربیات قرار بگیرد. جانشین سرپرست كلیه وظايف سرپرست را در صورت عدم دسترسي اعضاء به سرپرست بر عهد دارد

6-کلیه اعضا در طول اجرای برنامه ، ملزم به اجرای دستورات و نظرات سرپرست) كه نماينده باشگاه در آن برنامه مي باشد )بوده و بایستی نهایت همکاری و هم فکری را با ایشان داشته و همواره در كار جـــــــمعي نقش موثر داشته باشند . همچنین در صورت مشاهده مورد خاص ، سرپرست و مسئولین را مطلع نمایند

7ـ در طول برنامه هاي باشگاه هر گونه اظهارنظر افراد در مورد برنامه در جمع ممنوع مي باشد و در صورت داشتن پيشنهاد و يا انتقاد و ... مي بايست آنرا شخصا با سرپرست برنامه و یا مدیریت باشگاه مطرح نماید.

8ـ در صورت بروز پيشـــــامدها و حوادث غير مترقبه در برنامه مانند عوض شدن ناگهاني شرايط جوي ، گم كردن مسير ، مصدوم شدن يا مـجروح شدن يك عضو ، عدم توانايي كل گروه براي ادامه مسير و ... در شرايط نامطلوب ، تصـــــميم گيري با هياتي متشكل از سرپرست برنامه ، راهنما ، اعضاء هيات مديره يا افراد قديمي و با تجــربه مي باشد.

9ـ در برنامه ها، هنگام عبور از روســـــــتاها ، افراد ملزم به رعايت كليه مسايل اخلاقي و انضباطي مي باشند و حق جدا شدن از گروه و ســــــــئوال كردن از اهالي بدون اجازه سرپرست برنامه را ندارند.

10- اعضای باشگاه موظفند اصول ایمنی را در مورد خود و دیگران رعایت نمایند. در هر حال  در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به آسیب بدنی یا آسیب به تجهیزات فرد گردد باشگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

11ـ هر عضو كه در حيـــن اجراي برنامه ،فردی را مورد ضربه جاني و مالي قرار دهد موظف به پاسخگويي قضايي است و همه خسارات متوجه خود او خواهد بود و باشگاه هیچگونه مسولیتی را متقبل نخواهد شد.

12-هر عضو موظف به داشتن کارت بیمه ورزشی است. حضور مهمان منوط به داشتن کارت بیمه ورزشی است. در این مورد فرض بر اقرار عضو به داشتن کارت میباشد ، در صورت بروز حادثه و نداشتن کارت بیمه ، باشگاه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و جبران خسارات و صدمات در برنامه ها بر عهده خود شخص بوده و باشگاه هیچ مسئولیتي در اين موارد ندارد.

13- همنوردان می‌بایست اصول گزارش‌نویسی را به صورت کامل بدانند و در تمام برنامه‌ها آمادگی کافی برای نوشتن گزارش برنامه را داشته باشند. همنوردانی که از سوی سرپرست مسئول نوشتن گزارش می‌شوند می‌بایست گزارش کامل برنامه اجرا شده به همراه کروکی دقیق منطقه و معرفی آن ، اسامی شرکت کنندگان و سایر نکات ضروری مرتبط با برنامه را در فرمت ارايه شده حداکثر به فاصله 3 روز از اجرای برنامه به دفتر باشگاه تحویل نماید .

14-تقویم ورزشی باشگاه هرسال در قالب 4 تقویم  سه ماهه (برای هر فصل) تنظیم می گردد فقط برنامه هایی برنامه رسمی باشگاه محسوب می شود که از قبل در تقویم ورزشی اعلام شده باشند.  اطلاع رساني رسمي گروه از طريق وبسايت باشگاه به نشاني www.dahasari.ir ميباشد. لذا برنامه های خارج از این چارچوب رسمیت نداشته و مورد تأيید باشگاه نميباشند.

15- برنامه های خارج از تقویم ورزشی که در سایت قرار گرفته و با پیامک اطلاع رسانی گردد نیز جز برنامه های رسمی باشگاه محسوب گردد.

16- افرادی که خواهان حضور در برنامه هستند باید توانایی متناسب با آن برنامه را داشته باشند و پذیرش یا عدم پذیرش آنان بستگی به نظر سرپرست برنامه وکمیته های مرتبط با برنامه دارد

17ـ حركت گروه از مبداء حداكثر با يك ربع ساعت تاخير از زمان تعيين شــده در تقويم ورزشي انجام خواهد شد.

18ـ هر عضو موظف است حق عضویت خود را به موقع پرداخت نماید و هرگونه تخطي از اساسنامه و آيیننامه داخلي باشگاه، تخلف محسوب شده و فرد خاطي بايد تابع تصمیمات كمیته اجرايي باشگاه باشد.

ج) انبار تجهیزات فنی

18- انبار فنی باشگاه محل نگهداری کلیه وسایل فنی مورد نیاز برای انجام برنامه های رسمی باشگاه می باشد که بنا به نیاز و توان مالی باشگاه تهیه، نگهداری و با توجه به مواد آئین نامه به اعضای باشگاه امانت داده می شود. کلیه وسایل باشگاه با علامتی مشخص از سایر وسایل قابل تمییز می باشد . شایسته است کلیه اعضای باشگاه در حفظ و نگهداری وسایل انبار فنی کوشا باشند .

19- مسئولیت اصلی انبار فنی بر عهده کمیته فنی بوده که می تواند از بین اعضای باشگاه یک نفر را بعنوان مسئول انبار )انباردار( جهت رسیدگی به امورانبار فنی طبق مواد آئین نامه تعیین نماید. تعیین نمودن انباردار به هیچ وجه رافع این مسئولیت نمی باشد.

20- تحویل و دریافت وسایل از انبار توسط انباردار و در قالب فرمهای مخصوص صورت می گیرد. این فرمها  می بایست به امضای انباردار و فرد تحویل گیرنده برسد. انباردار موظف است هنگام دریافت وسایل از صحت و سلامت و تمیزی آن اطمینان حاصل نماید.

21- چنانچه در طول مدت امانت ، وسیله دچار آسیب مشهود یا نامشهود گردد ، فرد تحویل گیرنده موظف است هنگام تحویل ، مراتب را به انباردار اعلام نموده تا در شناسنامه وسیله ثبت گردد

22- فرد تحویل گیرنده موظف است وسایل را در زمان مقرر و بدون تاخیر ، تمیز، مرتب و با رعایت اصول نگهداری تحویل انبارفنی نماید. وسایل انبار فنی به افرادی که در گذشته در تحویل وسایل تاخیر داشته یا آنها را کثیف و نامرتب تحویل داده اند ارائه نمیگردد (زمان تحویل ،نحوه تمیز کردن ، شستشو و نگهداری در هنگام تحویل ، به اطلاع فرد تحویل گیرنده میرسد )

23- تحویل و عودت وسایل انفرادی بر عهده فرد متقاضی می باشد مسئولیت تخریب و مفقودی وسایل انفرادی برعهده فرد تحویل گیرنده می باشد. تحویل و عودت وسایل گروهی بر عهده سرپرست برنامه یا شخصی که وی به عنوان مسئول تجهیزات گروهی در برنامه مشخص مینماید خواهد بود .

24- در صورتی که وسیله امانت گرفته شده مفقود یا تخریب گردد ، هزینه آن توسط کمیته فنی باشگاه تعیین و نفراتی که مسئولیت آن وسیله را بر عهده داشتند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه این هزینه را به باشگاه پرداخت نمایند. باشگاه نیز مراتب خرید جایگزین یا تعمیرات آن را انجام خواهد داد.

 25- حق استهلاک کلیه وسایل انبار فنی بصورت سالیانه توسط کمیته فنی تهیه و پس از تائید هیئت مدیره دربرنامه ) به تعداد روزهای فرایند اصلی برنامه در طبیعت ( اعمال می شود. چنانچه سرپرست برنامه بیان نماید که وسایل امانت گرفته شده از انبار در برنامه به هر علتی مورد استفاده واقع نشده ، حق استهلاک اخذ نمی گردد.