شرکت کار در ارتفاع داها| گردشگری داها|

برنامه های آتی

گزارش برنامه

تمرینات سنگنوردی کودکان و نوجوانان باشگاه

1396/09/09 |یک روزه

سرپرست برنامه : آقای هادی ابراهیمیان

کمیته برگزارکننده : فنی (سنگنوردی،دره،غار و ..)

نوع برنامه : فنی - آموزش و تمرین

تعداد نفرات شرکت کننده : 28 نفر

منطقه و نحوه دسترسی

: مازندران - جاده فیروز کوه - منطقه ورسک ، قبل از تونل ورسک- جاده فرعی سمت چپ جاده - دیواره های سنگنوردی

وضعیت توپوگرافی،پوشش گیاهی و جانوری منطقه

روستای ورسک واقع در 45 کیلومتری جوب شهر زیراب و 85 کیلومتری شهر قائمشهر در محور فیروزکوه در منطقه کوهستانی واقع شده و از سطح دریا 2140 متر ارتفاع دارد.آب و هوای این روستا تحت تاثیر اقلیم کوهستانی ، در زمستان ها سرد و در بهار و تابستان معتدل و مطبوع است . دو رودخانه ورسک و گتو در کنار آبادی جریان دارند. مسیرهای سنگنوردی متعددی در دیواره های دره ورسک وجود دارد که مکان بسیار مناسبی برای تمرین است .

آب و هوای منطقه در زمان اجرای برنامه

ابری /آفتابی - معتدل

شرح برنامه

این برنامه از جمله فعالیتهای آموزشی باشگاه کوهنوردی داها  بوده است که به قصد ارتقاء مهارتهای علمی و عملی اعضا باشگاه در قالب کارگاه یک روزه آموزش سنگنوردی و تکنیک های صعود و فرود در طبیعت و در منطقه ورسک  برگزار گردید . با رسدن به ورودی روستای ورسک به سمت مسیری که از زیر پل زیبای ورسک میگذرد حرکت کردهو   وارد منطقه ای می شویم با عنوان "مدرسه سنگنوردی ورسک" که دارای مسیر های سنگنوردی زیادی  با درجه سختی های مختلف است .

این برنامه آموزشی به منظور آتمرینات تکنیک های سنگنوردی در طبیعت ویژه  کودکان و نوجوانای که در باشگاه داها یه سنگنوردی داخل سالن میپردازند اجرا شد . در این برنامه پس از ارائه آموزشهای لازم تنکنیک های مختلفی با شرکت کنندگان تمرین شد .

نکات حائز اهمیت

یه دلیل خوش آب و هوا بودن منطقه و همچنین وجود آبشار زیبایی که در انتهای دره وجود دارد، در روز جمعه منطقه شلوغ است و بسیار مورد توجه تور های طبیعت گردی، بنابراین بهتر است تمرینات سنگنوردی در روزی به غیر از جمعه انجام شود .