باشگاه کوهنوردی داها

کوهنوردی

سرپرست : آقای علی امانی
کوهنوردی

کمیته کوهنوردی از ارکان اصلی تشکیل دهنده باشگاه میباشد و وظایف آن به شرح ذیل میباشد : 

 1. ارائه تقويم و برنامه های باشگاه در قالب تقویم های سه ماهه و تلاش در جهت تصويب آن تا قبل ازآغاز  هر فصل
 2. جمع آوري و ارائه طرحهاي نوين،به منظور پيشبرد اهداف ورزش كوهنوردي.
 3. هماهنگي و همكاري نزديك با ديگر كميته هاي باشگاه.
 4. تهيه كليه مكاتبات و گزارشات كميته
 5. شناخت ،ثبت و تهيه اطلاعات كامل و جامع از مناطق کوهنوردی و طبيعت گردي استان و كشور.
 6.  شناخت ظرفيتها و توانمندي تمامي كوهپيمايان در گروه ها و افراد علاقمند.
 7. تشكيل جلسات هفتگي با اعضاي كميته به منظور بررسي مسائل داخل كميته.
 8. سمت و سو دادن و ايجاد انگيزه در میان کوهنوردان و عمومي سازي  هر چه بیشتر این ورزش .
 9. آموزش صحیح  مسائل زيست محيطي به همه كوهپيمايان.
 10. ارائه آموزشهاي نوين و بروز شده به همه علاقمندان.
 11. تهيه و تدوين و بازنگري آئین نامه داخلی کمیته كوهپيمايي.
 12. همكاري با نهادها و سازمانهاي ذيربط براي تعميم و گسترش فرهنگ كوهپيمايي.
 13.  پذیرش و عضوگیری و تبیین خط و مشی کاری برای اعضا آزمایشی مطابق قوانین عضوگیری در اساسنامه
 14. تهیه ی مقدمات آموزشی و تقویم کاری جهت ارتقاء سطح آموزشی اعضا در هر سطح کاری
 15.    اجرای برنامه های هدفمند آموزشی و اعزام و راهنمایی به کلاس های رسمی کارآموزی کوهنوردی
 16.   سطح بندی اعضا در کمیته در سه سطح A ; B ; C  بر اساس علاقمندی به زیر رشته ها و امتیازات کسب نموده
 17. مجری صعود های کوهنوردی غیر فنی در فصول مختلف
 18. درخواست تشویق و تنبیه طبق قوانین و درخواست رسمی کردن اعضاء با استحقاق
 19. ارائه ی فرم امتیاز بندی و تبیین و تصحیح امتیاز اعضا به کمک دستیار ها
 20. تکمیل پرونده ی اعضا آزمایشی و تحویل به دبیر خانه (پوشه، کپی شناسنامه، کارت ملی،کارت بیمه، عکس)
 21. دعوت از مربیان و پیشکسوتان کمیته ی کوهنوردی جهت آموزش مقدماتی در برنامه های اجرایی
 22.  برنامه ریزی برای اجرای صعود های مشترک و شرکت در ثعودهای سراسری
 23.  اعلام امتیاز اعضا در هر فصل در راستای تشویق و رقابت مثبت بین اعضا
 24.   هماهنگی با سایر کمیته ها جهت پیشبرد اهداف کلی باشگاه