امکانات باشگاه

سایت تمرینات فنی

1394/03/31
 سایت تمرینات فنی

کمیته فنی باشگاه کوهنوردی داها در راستای ارتقاء دانش و مهارتهای علمی و عملی اعضا، و با توجه به وسعت فضای دیواره سنگنوردی ، اقدام به تجهیز بخشی از این فضا  جهت برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص مباحث و مبانی  تئوری و عملی عملیات فنی در کوهنوردی و سایر رشته های مرتبط نمود . در این راستا  به امکاناتی نظیر فضای صعود و فرود بر روی تک طناب ، تمرینات فضای معلق ، تمرین تکنیکهای غارنوردی ، تیرول و تمرینات تعادلی ، شبیه سازی مسیر های رکابخورو ....  تجهیز گشت .

هم اکنون این فضا در روزهای یک شنبه هر هفته محل برگزاری کارگاههای آموزشی  فنی در سطوح مختلف ، ویژه  اعضا باشگاه در رده تیم های Aو B   میباشد.

سایر همنوردان علاقه مندان  به شرکت در این کارگاهها میبایست از قبل هماهنگی لازم را با مدیریت باشگاه و سرپرست کمیته فنی به عمل آورند  .

خبر ها