امکانات باشگاه

جلسات عمومی باشگاه

1394/04/20
جلسات عمومی باشگاه

کمیته روابط عمومی باشگاه کوهنوردی داها در راستای حفظ انسجام باشگاه  و همبستگی اعضای جامعه کوهنوردی ، جلسات عمومی با موضوعات مختلف  از جمله : دید و بازدید ، گزارش خوانی ، نمایش فیلم ، دعوت از افراد برجسته و پیشکسوتان ورزش کوهنوردی و ... را برگزار مینماید . این جلسات به طور معمول به صورت ماهیانه (دو بار در ماه ) در روز سه شنبه در محل سالن همایش باشگاه به گنجایش تقریبی 60 نفر برگزار میگردد . شرکت در این جلسات برای عموم همنوردان آزاد میباشد .

خبر ها