امکانات باشگاه

صندوق قرض الحسنه

1394/06/12
 صندوق قرض الحسنه

صندوق قرض الحسنه داها در تاریخ 1390/04/20در مجموعه داها_ که در آن زمان بصورت گروه کوهنوردی فعالیت مینمود _   با هدف رشد و توسعه و نیز اعطای وام به منظور کمک هزینه در خرید تجهیزات مورد نیاز ورزش کوهنوردی ، تاسیس گردید . در حال حاضر این صندوق در غالب صندوق قرض الحسنه باشگاه کوهنوردی داها فعالیت نموده و دارای 26 نفر عضو ، حساب شماره 201020 نزد  صندوق قرض الحسنه محمد رسوالله شعبه خیابان جمهوری شهر ساری و مبلغ 162/600/000 ریال سرمایه بوده و مسولیت ادره آن بر عهده آقای بهمن نادری (از اعضای هیات مدیره باشگاه ) میباشد .

سقف وام دهی صندوق هم اکنون  از مبلغ 3/000/000 ریال در بدو امر، به مبلغ 18/000/000 ریال( به هر عضو) در حال حاضر افزایش یافته و  سرمایه هر عضو تا پایان آبانماه سال 93 به میزان 7/800/000 ریال میباشد  و باز پرداخت وام ها به صورت  اقساط 20  ماهه بوده و هر ماهه مبلغ 200/000 ریال بابت حق عضویت از اعضا اخذ میگردد .

در آخرین چهارشنبه هر ماه  جلسات ماهیانه صندوق با حضور مسول محترم و اعضا در محل باشگاه  برگزار میگردد .تشکیل جلسات از طریق سایت و پیامک اطلاع رسانی شده و در این جلسات علاوه بر بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط ، پرداخت اقساط ، حق عضویت و اعطای وام به دو نفر از اعضا که فاقد بدهی معوقه(اقساط وام یا حق عضویت) باشند ، انجام میگیرد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از ظوابط صندوق و شرایط عضویت آن ، با مدیریت باشگاه تماس حاصل فرمایید .

خبر ها